Professionele opleiding tot Erkend Voetreflexoloog - 300 uren opleiding - 3 jaar

Inhoudelijk overzicht per module

Maar eerst nog even dit... VOETREFLEXOLOGIE

Is een natuurlijke manier om het 'zelfherstellend' vermogen van het lichaam aan te moedigen.

Voeten zijn als spiegels: zij reflecteren waar een blokkade in het lichaam zit.

Door de voet te bewerken lost ook de blokkade zich op.

Wat zal men ervaren in ‘t lichaam na een reflexologie- sessie?

Wel ... De energie ontwaakt! Alles gaat stromen.

Je voelt je fitter dan voorheen! Een aantal klachten raken van de baan omdat de blokkade zich heeft opgelost .

Er is ook nog een wellness surplus: het voelt zalig ! 

Maar ook voor jou: zalig om te doen …

Zoek je een leuk beroep?

Wil jij al heel lang voor mensen zorgen?

Hou je van deze aanpak?

Wordt dan professional in Voetreflexologie.

Deze erkende opleiding is bedoeld voor hen die reflexologie beroepsmatig willen uitoefenen.

De opleiding loopt over 3 jaar en is onderverdeeld in 7 modules:

De concrete cursussen die gepland zijn worden elders op de website aangekondigd onder ‘professionele opleiding’, maar mogelijk ook onder ‘bijscholingen’

Onze opleiding is erkend door BeVo : Belgische beroepsvereniging voor reflexologen

Een globaal overzicht van de inhoud van de 300 uren opleiding

Dit moet u toelaten om een goede keuze te maken.

Bijkomende vragen kun je stellen via [email protected]

AFP- MODULE - ANATOMIE, FYSIOLOGIE, PATHOLOGIE

Kennis van de bouw van het lichaam, de werking en kennis van de ziekteleer zijn uiteraard onontbeerlijk om met reflexologie aan de slag te kunnen. Het menselijk lichaam is in een 14- tal stelsels op te delen. We bestuderen elk deel apart, vervolgens gaan we in op de meest voorkomende lichamelijke ziektebeelden. De docent toont aan dat de verschillende stelsel onderling verbonden zijn en mekaar beïnvloeden. Geneeskunde wordt gevoerd volgens het 'medisch model' (of lineair model, zeg maar oorzaak - gevolg- denken) In deze lessen wordt een holistische mensvisie sterk benadrukt. De docent zet dit kracht bij door zijn expertise in te brengen en verbanden te leggen tussen ziekte en gezondheid vanuit het bio-psycho-sociaal model.

De leerstof wordt tijdens de les overlopen en besproken. Het instuderen van de leerstof wordt vergemakkelijkt door een overzichtelijke syllabus (met kleur) en hoofd- en bijzaak wordt verduidelijkt met behulp van de bijgevoegde vraagstelling. Zodoende kan je jezelf optimaal voorbereiden op de moduleproef (laatste lesavond)

MODULE 1 en MODULE 2 HIERIN WORDT DE BASIS VAN REFLEXOLOGIE AANGELEERD

De theorie, technieken en praktijk van alle lichamelijke stelsels: spijsvertering, bloedsomloop, beenderstelsel enz.

Het afnemen van een anamnese.

Vervolgens ga je zelf aan de slag als behandelaar, van elke behandeling dien je een verslag te maken.

Deze verslaggeving is nodig om praktijkervaring op te doen en terug te koppelen naar je mentor, resp. docent.

Best vraag je kennissen uit je directe omgeving, zodat er niet te veel obstakels zijn voor wat betreft het oefenen...

Om je professioneel te vervolmaken is verdere verdieping noodzakelijk. Deze verdieping komt tot stand in module 3

MODULE 3  REFLEXOLOGIE VOOR SPECIALE DOELGROEPEN EN VOETEN LEZEN

Reflexologie wordt in detail uitgewerkt voor doelgroepen en klachtenpatronen

In deze module leer je ook werken met moxa

Les 1 De Chakra’s via de voeten

Les 2 Hoofdpijn

Les 3 Ouderdomsklachten

Les 4 De menopauze

Les 5 Rug/nek en schouderklachten

Les 6 Vervolg les 5

Les 7 Werken met Moxa - examenvoorbereiding

Les 8 Examen

We leren 'voeten lezen'

Aan de hand van eigen voeten en foto’s leren we wat er aan een voet te zien is.

Leren hoe die informatie kan geïnterpreteerd worden en welke aanwijzingen dit geeft voor de organen en gezondheid van de cliënt. 

MODULE 4 CHINESE VIJF-ELEMENTENLEER, TOEGEPAST IN VOETREFLEXOLOGIE.

Deze benadering geeft een ruime en belangrijke kijk op de verbanden die bestaan in het menselijk lichaam. Dit resulteert in een doeltreffender anamnese en een betere behandelstrategie.

MODULE 5 REFLEXOLOGIE VAN HET CRANIO- SACRALE SYSTEEM

We bestuderen de relatie van de schedel met het bekken. De vloeistoffen tussen de hersenvliezen, worden gecorrigeerd met een bijzondere techniek op de voeten. Deze techniek werkt in op het zenuwstelsel, hetgeen op zijn beurt invloed heeft op alle organen en processen.

Bijvoorbeeld: de gevolgen van een hersenletsel of trauma’s laten klachten ontstaan in de wervelkolom en sommige organen. Onze bijzondere aanpak voor bepaalde leeftijdsgroepen en bepaalde syndromen lost menig probleem op.

MODULE 6 COACHING VOOR DE VOETREFLEXOLOOG

Gedurende deze module leer je in contact te treden met je cliënt op een niet- bedreigende en rustige manier.

Er wordt ook ingegaan op wederzijdse beïnvloeding en daarmee ook het effect dat de behandelaar en cliënt op mekaar hebben...

In het vervolmakingsjaar is het goed een laatste keer stil te staan als cursist en te reflecteren over de impact van je contactname en de betekenis van je aanwezigheid tov het functioneren van de andere (cliënt)